Universitetsmuseet i Bergen.Naturhistorisk avdeling

Liv og død på Muséplass 3

Kontoret vårt var engasjert i prosjektet som restaureringsarkitekt, i tett samarbeid med b+b arkitekter og SWECO. Bygningen på ca 9 200 m2 består av midtbygget er fra 1865 (arkitekt Johan Henrik Nebelong) og sidefløyer fra 1898 (arkitekt Hans Jacob Sparre). De ulike bygningsdelene er behandlet ulikt, mye styrt av fredning og autentisitet, men også basert på Universitetets nye behov. Samlet er bygget revitalisert for å romme utstillinger og ulike former for formidling. I tillegg er Sørfløyen bygget om til ny Universitetsaula og café.

Sørfløyen/ Universitetsaulaen ble ferdigstilt i 2015. Midt-og nordfløyen ble ferdigstilt i 2018. Da overtok Universitetet bygget for å montere utstillingene. Museet åpnet for publikum i 2019.

Oppdragsgiver: Statsbygg

Prosjektansvar, kulturminnefaglig arkitektarbeid:

Helge Schjelderup (frem til 2013). Live Gram overtok etter Schjelderups bortgang

 

Den nye Universitetsaulaen, UiB. Foto: b+b arkitekter
Den nye Universitetsaulaen, UiB. Foto: b+b arkitekter
Ny utstilling
Ny utstilling
Fargeillustrasjon
Fargeillustrasjon
Ros i Morgenbladet
Ros i Morgenbladet
Fjerning av dekker for ny aula
Fjerning av dekker for ny aula
Malingsarbeid i trappehallen
Malingsarbeid i trappehallen
Restaurering og gjenbruk av gamle radiatorer
Restaurering og gjenbruk av gamle radiatorer
Foto: b+b arkitekter
Foto: b+b arkitekter
Trappehallen opp til Tårnsalen
Trappehallen opp til Tårnsalen
Tårnsalen, med ny heis i høyre hjørne
Tårnsalen, med ny heis i høyre hjørne
Hvalsalen. Foto: b+b arkitekter
Hvalsalen. Foto: b+b arkitekter
Hovedinngangen til museet. Trappen ble bygget om for å tilpasse ny rampe. Foto: b+b arkitekter
Hovedinngangen til museet. Trappen ble bygget om for å tilpasse ny rampe. Foto: b+b arkitekter
Foto: b+b arkitekter
Foto: b+b arkitekter
Trappehallen. Foto: b+b arkitekter
Trappehallen. Foto: b+b arkitekter
Foto: b+b arkitekter
Foto: b+b arkitekter
Foto: b+b arkitekter
Foto: b+b arkitekter
Hvalsalen under restaureringen
Hvalsalen under restaureringen
Fuglene flyr høyt i trappehallen
Fuglene flyr høyt i trappehallen
Det gamle auditoriet
Det gamle auditoriet
Retusjering og konsolidering av gammel marmorering
Retusjering og konsolidering av gammel marmorering