Natvigs Minde. Rekonstruksjon av sjøhus

Høvdingen i havnelandskapet

I 2003 brant et stort sjøhus ned til grunnen på Natvigs Minde. Det verneverdige husets ble gjenreist av Engøyholmen Kystkultursenter.

Bygningen var heldigvis oppmålt (Helge Schjelderup)  før brannen, og bygget ble gjenreist med kun mindre endringer da gjenreisningsarbeidet først og fremst ble betraktet som en antikvarisk og kulturhistorisk oppgave.

Sjøhuset er på tre etasje med et tilhørende kaiområde på to sider, mot nord og øst. Nybygget har gitt rom for verkstedslokaler for tradisjonshåndverkere, forsamlingslokale, kjøkkenfasiliteter, utstillingsloft, toaletter og heis.

Natvigs Minde utgjør et bevaringsverdig kulturmiljø med mange kvaliteter. Kulturmiljøet er en del av Engøyholmen Kysthultursenters utviklingsidé om fokus på det kulturhistorisk havnelandskapet. Det er også Engøyholmen som disponerer og drifter sjøhuset.

Arkitekt. Helge Schjelderup, Lars Riese, Per M. Shjelderup og Live Gram

Ferdigstilt 2009

 

 

Loftet med overlys
Loftet med overlys
Tapping
Tapping
Gjenreist sjøhus
Gjenreist sjøhus
Nesten ferdig
Nesten ferdig
Skogen på vei ut fjorden
Skogen på vei ut fjorden
Bindingsverk
Bindingsverk
Høvdingen
Høvdingen
Gavlen og vindehuset
Gavlen og vindehuset
Nesten ferdig
Nesten ferdig
Tettvokst furu
Tettvokst furu
Hovedredskapet
Hovedredskapet