Mostun natursenter

Gjenvunnet verdighet

Restaurering og fornyelse etter langt tids forfall og forsømmelse. Stavanger eiendom tok tak og lot oss være med på en oppgradering av et tapt miljø.
Første byggetrinn er et sommerhus fra 1867. Det ble tidlig bygget om etter inspirasjon fra en Amerika-reise, og blant annet utstyrt med en typisk "porch", en overbygget terrasse i beste western-stil. Siden 1915 har huset vært i kommunens eie, og i bruk som klubbhus, festlokale og, i det siste, som kontor og besøkssenter for Naturvernforbundet.
Vi tegnet i 2013 forslag til sidefløy, inspirert av 30-tallets fine innramming av hagen. Det ble ikke realisert. Bark arkitekter har i stedet tegnet et frittstående nybygg på samme sted.
Igjen stod det opprinnelige huset og forfalt. Vi var heldige å få være med på en redningsaksjon som langt på vei har lykkes i å gjenvinne anleggets verdighet.

Et nedslitt anlegg med en rekke akutte behov
Et nedslitt anlegg med en rekke akutte behov
Hovedhuset forfaller. Nybygg med berøringsangst
Hovedhuset forfaller. Nybygg med berøringsangst
Noe har skjedd
Noe har skjedd
Rommet mot parken, slik det ble (Frittstådene sidebygg: Bark arkitekter)
Rommet mot parken, slik det ble (Frittstådene sidebygg: Bark arkitekter)
Et mørkere inngangsparti var planen...
Et mørkere inngangsparti var planen...
Fra gangstien ved Mosvannet
Fra gangstien ved Mosvannet
Til bunns i sakene
Til bunns i sakene
Konstruksjonene kommer fram i dagen
Konstruksjonene kommer fram i dagen
Et lappverk av gode og dårlige løsninger.
Et lappverk av gode og dårlige løsninger.
Farger inne
Farger inne
Tevers gjennom til hagen
Tevers gjennom til hagen
Nedtur
Nedtur
Farger i arbeidsrom 2. etasje
Farger i arbeidsrom 2. etasje
Lys eksteriørfarge
Lys eksteriørfarge
Mørk eksteriørfarge
Mørk eksteriørfarge
Inngangspartiet tilbakeført i de to grønntonene fra 30-tallet
Inngangspartiet tilbakeført i de to grønntonene fra 30-tallet
Mostun og Tjensvollskrysset før krigen en gang
Mostun og Tjensvollskrysset før krigen en gang
Ca 1930, forbildet for restaueringen
Ca 1930, forbildet for restaueringen
Et intimt tun, 30-tallet
Et intimt tun, 30-tallet
Ankomst fra veien
Ankomst fra veien
Modell av vårt skisseforslag til sidefløy (2013), i tråd med godt, gammelt grep
Modell av vårt skisseforslag til sidefløy (2013), i tråd med godt, gammelt grep
Skisseforslag til reetablert sidefløy (2013)
Skisseforslag til reetablert sidefløy (2013)
Modellfoto skisse 2013
Modellfoto skisse 2013
Tapetbonanza i andre etasje
Tapetbonanza i andre etasje
Mer tapet
Mer tapet
Natur 1
Natur 1
Natur 2
Natur 2
Datering
Datering