Fogdahuset på Hana

Vi bøyer oss i støvet

Fogdahuset ligger på Hana i Sandnes og er et markant kulturminne som ble fredet i 1924. De eldste delene av huset er bygget i ca 1730, og ”Tingstovå” viser at dette har vært et hus som har hevet seg over det som var vanlig å bygge på Jæren i tidligere tider. Ellers har huset en tradisjonell midtgangsplant.

Sandnes kommune kjøpte Fogdahuset i 1999 med tanke på en grundig istandsetting etter antikvariske retningslinjer, og til bruk som eldresenter og forsamlingshus for beboerne i bydelen. I 2000 utarbeidet Helge Schjelderup sivilarkitekter et forprosjekt som la grunnlaget for det videre arbeidet.

I prosjektet har vi holdt oss til en streng antikvarisk restaureringsmetode hvor hovedmål er at minst mulig av eksisterende materiale skiftes ut. Nytt materiale som benyttes skal være i samme dimensjon og kvalitet som det gamle. Alle tiltak er drøftet med Rogaland Fylkeskommune. Byantikvaren i Sandnes har også vært involvert.

Mye av restaureringsarbeidet er utført av en imponerende dugnadsgjeng ”Fogdahusets Venner”. Dette er en gruppe eldre pensjonerte menn som er oppvokst og fremdeles bor på Hana. De har gjort et fabelaktig arbeid under veiledning av vårt arkitektkontor og utvalgte profesjonelle håndtverkere. Ikke mindre enn 10 000 dugnadstimer har de bidratt med. Vi bøyer oss i støvet!

Oppdragsgiver: Sandnes kommune

Prosjektansvarlige: Helge Schjelderup, Live Gram, Siri Refsland Tønnessen, Ane Jonassen, Aina Lille-Langøy 

Ferdigstilt i 2013

Fogdahuset på Hana
Fogdahuset på Hana
Under lerretstapetet i Tingstova var panelet malt barokk rød.
Under lerretstapetet i Tingstova var panelet malt barokk rød.
Fogdahuset på Hana
Fogdahuset på Hana
Fogdahuset på Hana
Fogdahuset på Hana
Fogdahuset på Hana
Fogdahuset på Hana
Malerikonservator Barbro Wedvik undersøker fargelagene på alle bygningsdeler under ledelse av Anne Ytterdal, begge fra Arkeologisk museum. Malerikonservator Jon Brænne (NIKU) var også involvert i tolkingene av funn.
Malerikonservator Barbro Wedvik undersøker fargelagene på alle bygningsdeler under ledelse av Anne Ytterdal, begge fra Arkeologisk museum. Malerikonservator Jon Brænne (NIKU) var også involvert i tolkingene av funn.
Under lerretstapetet i Tingstova var panelet malt barokk rød.
Under lerretstapetet i Tingstova var panelet malt barokk rød.
Fogdahusetet har blitt et viktig bydelshus for mange eldre, foreninger og lag.
Fogdahusetet har blitt et viktig bydelshus for mange eldre, foreninger og lag.
Huset brukes mye, også til utleie.
Huset brukes mye, også til utleie.
Ny fagverkskonstruksjon etablert på loftet etablert som konstruktiv forsterkning.
Ny fagverkskonstruksjon etablert på loftet etablert som konstruktiv forsterkning.
Tor  "Fogden" Tostensen, en viktig ressurssperson i dugnadsmiljøet på Fogdahuset.
Tor "Fogden" Tostensen, en viktig ressurssperson i dugnadsmiljøet på Fogdahuset.
Fasaden
Fasaden
Her samles de eldre i bydelen omtrent daglig.
Her samles de eldre i bydelen omtrent daglig.
Det staseligste rommet i Fogdahuset er Tingstova som var det siste rommet som ble restaurert.
Det staseligste rommet i Fogdahuset er Tingstova som var det siste rommet som ble restaurert.
Fogdahuset på Hana ligger på østsiden av det som var Havanna badeland.
Fogdahuset på Hana ligger på østsiden av det som var Havanna badeland.
Tingstova ferdig restaurert. Møblering av dette rommet var det ikke rom for i budsjettet. Før finansieringen er på plass har dugnadsgjengen møblert med det de har tilgjengelig.
Tingstova ferdig restaurert. Møblering av dette rommet var det ikke rom for i budsjettet. Før finansieringen er på plass har dugnadsgjengen møblert med det de har tilgjengelig.