Den gamle Tollboden i Stavanger

Havnevesenets herlige hjem

Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med KAP - kontor for arkitektur og plan ved Tonje Broch Moe.

Stavanger Tolbod ble tegnet av Christian Heinrich Grosch og sto ferdig i 1840. Grosch var Norges fremste arkitekt i første halvdel av 1800-tallet og har blant annet tegnet Universitetet i Oslo.

Den gamle tollboden er et enetasjes bygg med høy sokkeletasje og loft. Det er oppført i pusset teglstein og har halvvalmet tak. Fasaden er symmetrisk med et fremtredende gavlfelt og er sterkt preget av streng senempire. 

Hovedetasjen var opprinnelig innredet som kontorer og vaktstuer. I sokkeletasjen var det pakkhus.

Tollvesenet flyttet ut i 1905 og i 1918 overtok havnevesenet bygget. Den gamle tollboden ble fredet i 1923. Bygget brukes som administrasjonsbygg for Stavanger Interkommunale havnevesen som også var oppdragsgiver for prosjektet.

Oppgaven var å oppgradere Tollboden innvendig i tråd med antikvariske retningslinjer. Arbeidet inkluderte også tilrettelegging for nye tekniske anlegg.

Ferdigstilt: 2017

Den gamle tollboden
Den gamle tollboden
Foto: Marie von Krogh
Foto: Marie von Krogh
Foto: Marie von Krogh
Foto: Marie von Krogh
Foto: Marie von Krogh
Foto: Marie von Krogh
Foto: Marie von Krogh
Foto: Marie von Krogh
Foto: Marie von Krogh
Foto: Marie von Krogh
Foto: Marie von Krogh
Foto: Marie von Krogh
Foto: Marie von Krogh
Foto: Marie von Krogh
Foto: Marie von Krogh
Foto: Marie von Krogh
Foto: Marie von Krogh
Foto: Marie von Krogh
Foto: Marie von Krogh
Foto: Marie von Krogh
Foto: Marie von Krogh
Foto: Marie von Krogh