Orre gamle kirke

Liten kirke under stor himmel

Orre gamle kirke ble oppført som en gårdskirke rundt 1280. Sannsynligvis sto sjøen høyere i middelalderen og båtene kunne legge til like ved. Kirkebygget har en enkel bygningskropp i gotisk murverk.

Vi var restaureringsarkitekt og prosjekteringsleder for en gjennomgripende restaurering av hele bygget, planlagt og gjennomført i samråd med dyktige rådgivere og dedikerte håndverkere.

 

Ansvarlige arkitekter: Helge Schjelderup og Live Gram

Prosjektet ble ferdigstilt i 2012

Våpenhus
Våpenhus
Interiør
Interiør
Tilbakeførte overflater
Tilbakeførte overflater
Skoleeksempel på gotisk murverk
Skoleeksempel på gotisk murverk
Underveis
Underveis
Foto: Svein Refvem     Øvrige foto: SGRAM
Foto: Svein Refvem Øvrige foto: SGRAM
Mot sør
Mot sør
Mot vest
Mot vest
Underveis
Underveis
Interiør
Interiør