Kvassheim fyr

Et vindu mot havet

Kvassheim er det yngste av fyrene på Jærkysten. Det ble anlagt i 1912 som et kystfyr mellom det store Eigerøy fyr i sør og Obrestad fyr litt lenger nord. Husene på Kvassheim er bygget i tre, og foruten hovedbygningen fra 1912 består anlegget av et nyere maskinhus og en fyrbetjentbolig samt noen mindre uthusbygninger. Fyret på Kvassheim ble automatisert og avfolket i 1990. Fyret er ikke ikke fredet, men er likevel verneverdig som kulturhistorisk anlegg.

Jæren Friluftsråd disponerer fyret som er bygget om til et besøksanlegg for publikum. Maskinhuset er innredet i til kafé. Selve fyrbygningen er blitt utstillingsbygg. Assistentboligen er bygget om til overnattingsbesøk.

Kontoret vårt har utarbeidet utviklingsplan for hele fyranlegget og prosjektert ombygging og restaurering slik at fyret nå brukes som et  aktivt visningsanlegg og café med utleiemuligheter. Prosjektet inngår i Nasjonal Turistveg Jæren

Oppdragsgiver: Jæren Friluftsråd

Ansvarlig arkitekt/ PGL/ BL: Siri Refsland Tønnessen, Helge Schjelderup, Live Gram, Dagfrid Bråtane

Ferdigstilt i 2012.

Kvassheim fyr
Kvassheim fyr
Kvassheim fyr
Kvassheim fyr
Loftet på maskinhuset. Foto: Espen Gees
Loftet på maskinhuset. Foto: Espen Gees
Foto: Pål Christensen, Stavanger Aftenblad
Foto: Pål Christensen, Stavanger Aftenblad
Kvassheim fyr
Kvassheim fyr
Foto: Espen Gees
Foto: Espen Gees
Foto: Pål Christensen, Stavanger Aftenblad
Foto: Pål Christensen, Stavanger Aftenblad
Kvassheim fyr
Kvassheim fyr
Maskinhuset og fyrhuset
Maskinhuset og fyrhuset
Kvassheim fyr
Kvassheim fyr
Kvassheim fyr
Kvassheim fyr
Kvassheim fyr
Kvassheim fyr
Foto: Espen Gees
Foto: Espen Gees