hvem er vi?

Arkitektkontoret Schjelderup & Gram as
Valberget 11
4006 Stavanger
Tlf: 51 85 85 00
E-post: post@sgram.no

 

Et lite lag med solid kompetanse

Vi er et lite, men godt lag av sivilarkitekter med solid kompetanse og lang erfaring innen et bredt arbeidsfelt. Vi lager planer og utredninger i stor og liten skala, prosjekterer bygg, leder prosjektgrupper og byggeprosesser. Vi innehar også kompetanse innen pedagogikk og formidling, noe som preger vår virksomhet, både som arkitekter, som foredragsholdere og i skrift.

Vi jobber med stor faglig iver for at hus og folk skal gjøre hverandre godt, ta vare på hverandre og få et langt liv sammen. Det innebærer alt fra små forandringer og tilbygg - den lille forbedringen som gjør den vesentlige forskjellen - til omfattende prosjektering av boliger, brukshus og uteområder, privat og offentlig, - alltid med samme fokus på høy kvalitet.

Som restaureringsarkitekter vet vi at evne og vilje til ansvar for fremtiden henger sammen med vår respekt og vår evne til å lære av dem som har levd og bygget før oss, i fjern og nær fortid. Gjennom våre arbeider med eldre bygninger er vi i nysgjerrig og lærerik dialog med fortiden. Vi er ikke først ute, vi er ikke de siste. Glemmer vi vår egen fortid, kan vi fort tape vår kulturelle fremtid.

Vi jobber godt sammen, og spiller gjerne på lag med andre. Vi står skulder ved skulder med erfarne rådgivere og dyktige håndverkere og vet at vi har mye å lære av hverandre.

 

Arkitektur finner sted …

...  i landskapet. Vi utfordres på medansvar for miljøet, naturen og det bygde landskapet. Arkitektur er språket som står ute om natten. Den taler og virker, også når arkitekten har gjort sitt. Som arkitekter vil vi ha respekt for sammenhengene; naturlandskapet, byrommet, plassene, gatene og nabolaget.

...  i historien. Vi utfordres på medansvar for kulturarv og fremtidshåp. Det vi lager skal vare og ivareta, - lenge. Som arkitekter må vi kunne se våre kommende generasjoner i øynene, uten skam.

...  i menneskers liv. Vi utfordres på medansvar for menneskelig og sosialt mangfold, trivsel og gode levekår. Som arkitekter vil vi ha fokus på enkeltmenneskets verdighet, livskvalitet og mulighet for deltakelse i samfunnet. Vi ønsker å bygge rom for gode liv, i nær dialog med dem som eier, bygger og bruker. Vi er bevisste på at vårt arbeid skaper rom,  mellomrom og handlingsrom med varige konsekvenser for menneskers liv.

Live, Per, Margit, Simon
Live, Per, Margit, Simon