Kalkovn og grindbygg på Natvigs minde

Å brenne for en sak

Natvigs Minde, en perle i Stavangers havnebaseng, får nå et viktig tilskudd. Det skal bygges en ovn for brenning av kalk, hovedingredisensen i tradisjonell murmørtelen. Etablering av ovnen er et samarbeid mellom Engøyholmen Kyskultursenter og Konservatormiljøet ved Arkeologisk Muesum-UiS. Vi har hatt gleden av å hjelpe til med tegninger og søknadsprosess.

Grindbygget er lett, stabilt og fleksibelt. Det beste av vestnorsk byggeskikk
Grindbygget er lett, stabilt og fleksibelt. Det beste av vestnorsk byggeskikk
Grindbygget reises i vintermørket
Grindbygget reises i vintermørket
Plan og snitt av kalkovn og grindbygg
Plan og snitt av kalkovn og grindbygg