Assistentboligen på Kvassheim fyr

Spektakulær overnatting

Assistentboligen er det siste byggetrinnet på Kvassheim fyr og fyranlegget ble dermed komplett.

Den gamle boligen ble revet og erstattet med nybygg med samme fotavtrykk som det opprinnelige huset. Bygget inneholder en kombinasjon av overnattingssted/ kystledhytte, døgnåpent toalett i forbindelse med Nasjonale Turistvei Jæren og personalrom for ansatte i Besøkssenter Våtmark Jæren/ Jæren Friluftsråd. Målgruppen for kystledhytten er familier/grupper med ønske om +/- 10 sengeplasser i det fantastiske Jærlandskapet.

Bygget er oppført med sokkeletasje i betong slik som den opprinnelige assistentboligen. Resten av bygget er bygget i bindingsverk som utvendig er kledd med sementfiberplater og bølgeeternitt på taket. Innvendig er veggoverflatene kledd med furufinér og himlingen med treullsement. Gulvene er dekket med belegg.

Arbeidet er prosjektert og gjennomført i tett samarbeid med Jæren friluftsråd og byggmester Gerlach Sørensen.

Arkitekter: Live Gram og Per Schjelderup

Ferdigstilt: 2018

Kjøkkenet henvender seg mot havnen
Kjøkkenet henvender seg mot havnen
Assistentboligen
Assistentboligen
Assistentboligen
Assistentboligen
Assistentboligen
Assistentboligen
Assistentboligen
Assistentboligen
Assistentboligen
Assistentboligen
Den røde tråden
Den røde tråden
Foto: Pål Christensen, Stavanger Aftenblad
Foto: Pål Christensen, Stavanger Aftenblad
Assistentboligen til venstre. Kvassheim fyr
Assistentboligen til venstre. Kvassheim fyr
Assistentboligen
Assistentboligen
Loftet
Loftet
Assistentboligen
Assistentboligen
Assistentboligen
Assistentboligen