Hytte på Knausen. Sørbokn

Dimmens drøm

Oppdragsgiver: Petter Dimmen

Hytten er utformet i tett samarbeid med oppdragsgiver og bygget på en knaus. Den er oppført som en enkel søyle-drager-konstruksjon i tre, med stor glassflater mot den fantastiske utsikten ut i Ryfylke-landskapet. Hytten er bygget i tre nivåer som følger terrengformen på tomten.

Ferdigstilt: 2011

Arkitekt: Aina Lille-Langøy, Helge Schjelderup, Live Gram, Siri Refsland Tønnessen

Utførende: Byggmester Bjerga + oppdragsgiver

Trapp fra gang/ soveromsfløy opp til allrom/ kjøkken.
Trapp fra gang/ soveromsfløy opp til allrom/ kjøkken.
Hytten bærer preg av stor innvendig åpenhet og med nær kontakt med naturen.
Hytten bærer preg av stor innvendig åpenhet og med nær kontakt med naturen.
Synlige kosntruksjoner i taket gir mange muligheter.
Synlige kosntruksjoner i taket gir mange muligheter.
Øvre sone med store vinduer ut mot lauvskogen.
Øvre sone med store vinduer ut mot lauvskogen.
De ulike terrenghøydene på tomten gjenspeiles innvendig i form av ulike nivåer. Her trapp fra allrom/ kjøkken til stue.
De ulike terrenghøydene på tomten gjenspeiles innvendig i form av ulike nivåer. Her trapp fra allrom/ kjøkken til stue.
Hytten ligger på en knaus med utsikt i begge retninger i et smalt sund.
Hytten ligger på en knaus med utsikt i begge retninger i et smalt sund.
Hytten er sammensatt av ulike volumer som er plassert i forhold til de ulike høydene i terrenget.
Hytten er sammensatt av ulike volumer som er plassert i forhold til de ulike høydene i terrenget.
En godt beskyttet atkomst og inngangssone på landsiden av hytten.
En godt beskyttet atkomst og inngangssone på landsiden av hytten.
Soveromsfløyen med skyvedører i ulike farger.
Soveromsfløyen med skyvedører i ulike farger.