Sjøhus i Sogndalstrand. Rekonstruksjon

Fra ruin til rubin

Sjøhuset i Sogndalstrand ligger svært sentralt i det fredete bygningsmiljøet og sto i mange tiår som en skjemmende rønne i den historiske bebyggelsen. Med beundringsverdig entusiasme og innsatsvilje kjøpte Svein Harald Sigurdsen ruinen i 2014 . Han har selv hentet skog til sjøhuset og fløtet tømmeret ned elva til Sogndalstrand. I tillegg etablerte han sag for tilvirking av eget materiale og har egenhendig stått for store deler av oppbyggingen i tett samarbeid med vårt kontor. Vi sto for antikvarisk oppmåling, tegninger for rekonstruksjon, saksbehandling mot kommune og vernemyndigheter, samt rådgivning og oppfølging underveis. 

Sjøhusdelen i nedre plan er ferdigstilt, øvre etasjer skal etterhvert bli leilighet til oppdragsgiver og hans familie.

Arkitekt: Live Gram

Ferdigstilt 2016 (utvendig/ sjøhusdel)

Foto: Svein Harald Sigurdsen/ Schjelderup & Gram

Rønna
Rønna
Historisk bilde
Historisk bilde
Å hente skog
Å hente skog
Egen sag
Egen sag
Underveis
Underveis
Sjøhuset ferdig til bruk
Sjøhuset ferdig til bruk
Sjøhuset i Sogndalstrand
Sjøhuset i Sogndalstrand
Ferdig rekonstruert
Ferdig rekonstruert
Å redde det som reddes kan
Å redde det som reddes kan
Fløting
Fløting
Etablering av egen sag
Etablering av egen sag
Fra landsiden/ adkomst
Fra landsiden/ adkomst