St. Petri kirke

Den røde kirken på klippen

St. Petri ble tegnet av Conrad Fredrik von der Lippe og sto ferdig i 1866. Den er bygget i tegl og er plassert sentral på Nytorget i Stavanger sentrum. I perioden 2004-2010 gjennomgikk kirken og utendørsområdet en gjennomgripende restaurering. Arkitektkontoret (den gang Helge Schjelderup sivilarkitekter) hadde rollen som restaureringsarkitekt og var ansvarlig for arkitekturprosjektering, prosjekteringsledelse og byggeledelse.

Bygget er i fredningsklasse og vernemyndighet hadde Riksantikvaren.

Prosjektet mottok Civic Trust Award i 2008.

Oppdragsgiver: Stavanger kommune/ Stavanger kirkelige fellesråd

Arkitekter: Helge Schjelderup, Live Gram, Gro Lavold, Lars Riese, Axel Hermans

Utmerkelser: Civic Trust Award, 2008

Ferdigstilt i 2010

Samtlige dører ble demontert og restaurert av dyktige snekkere.
Samtlige dører ble demontert og restaurert av dyktige snekkere.
Fargeillustrasjon basert på undersøkelsene i kirken.
Fargeillustrasjon basert på undersøkelsene i kirken.
Nedre del av sutaket ble fjernet for å få skikkelig tilkomst til sperrenes møte med murkronen.
Nedre del av sutaket ble fjernet for å få skikkelig tilkomst til sperrenes møte med murkronen.
Maling på innvendig vegg satt svært godt. Bildet viser prøveforsøk med tradisjonell hornlim og tørrisblåsing (til venstre).
Maling på innvendig vegg satt svært godt. Bildet viser prøveforsøk med tradisjonell hornlim og tørrisblåsing (til venstre).
Samtilge vinduer ble demontert og restaurert på verksted.
Samtilge vinduer ble demontert og restaurert på verksted.
Støpejernsvinduene besto av seks fag satt oppå hverandre. De var alle svært preget, og til dels ødelagt, av rust.
Støpejernsvinduene besto av seks fag satt oppå hverandre. De var alle svært preget, og til dels ødelagt, av rust.
Veggene ble refuget med kalkmørtel. Her ser vi første prøveoppstrøk med silikatmaling.
Veggene ble refuget med kalkmørtel. Her ser vi første prøveoppstrøk med silikatmaling.
Taket lukkes igjen etter reperasjoner av råtne sperrender. Nye beslag og renner i kobber.
Taket lukkes igjen etter reperasjoner av råtne sperrender. Nye beslag og renner i kobber.
Etter grundige vurderinger ble tørrisblåsing valgt som metode for å fjerne maling på innvendige murvegger og for å danne et tilstrekkelig godt grunnlag for kalkpuss.
Etter grundige vurderinger ble tørrisblåsing valgt som metode for å fjerne maling på innvendige murvegger og for å danne et tilstrekkelig godt grunnlag for kalkpuss.
Fargeundersøkelser ble foretatt av Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU) og Arkeologisk museum; Stavanger.
Fargeundersøkelser ble foretatt av Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU) og Arkeologisk museum; Stavanger.
Det opprinnelige fargelaget på treverket viste seg å være gyllent (sandsteinimitasjon) med utpreget bruk av rød og blå stripedekor.
Det opprinnelige fargelaget på treverket viste seg å være gyllent (sandsteinimitasjon) med utpreget bruk av rød og blå stripedekor.
Det nyrestaurerte kirkerommet. Den gamle gassbelysningen fant vi lagret i kasser på galleriet. De gale lampettene ble utstyrt med nye lyskilder og er igjen i bruk som en del av belysningskonseptet utarbeidet av lysdesigner Erik Selmer.
Det nyrestaurerte kirkerommet. Den gamle gassbelysningen fant vi lagret i kasser på galleriet. De gale lampettene ble utstyrt med nye lyskilder og er igjen i bruk som en del av belysningskonseptet utarbeidet av lysdesigner Erik Selmer.
 ST. PETRI KIRKE Next Previous Close Project PetriNytorget Kirken ligger sentralt ved Nytorget, ett av Stavangers fineste sentrale byrom. Lengdesnitt St. Petri kirke ble tegnet av Conrad von der Lippe (1833-1891). Bygget sto ferdig i 1866. TAKSTOL Von der Lippe var utdannet i Hannover og et av hans store forbilder var Karl Friedrich Schinkel. PetriDSCN3631 Restaureringsrapport ble utarbeidet i 2003.
ST. PETRI KIRKE Next Previous Close Project PetriNytorget Kirken ligger sentralt ved Nytorget, ett av Stavangers fineste sentrale byrom. Lengdesnitt St. Petri kirke ble tegnet av Conrad von der Lippe (1833-1891). Bygget sto ferdig i 1866. TAKSTOL Von der Lippe var utdannet i Hannover og et av hans store forbilder var Karl Friedrich Schinkel. PetriDSCN3631 Restaureringsrapport ble utarbeidet i 2003.
Restaureringsprosjektet utviklet seg til flere delprosjekter som etterhvert også innebar omfattende ombygging på hovedplan samt utmeisling av en helt ny kjeller.
Restaureringsprosjektet utviklet seg til flere delprosjekter som etterhvert også innebar omfattende ombygging på hovedplan samt utmeisling av en helt ny kjeller.
De eksteriøre arbeidene startet opp i 2004. Den utvendige malingen ble fjernet. Alle sementfuger inne og ute ble meislet ut.
De eksteriøre arbeidene startet opp i 2004. Den utvendige malingen ble fjernet. Alle sementfuger inne og ute ble meislet ut.
St. Petri kirke er Stavangers kulturkirke og godt tilrettelagt for større produksjoner. Her fra åpningskonserten med Stavanger Symfoniorkester og Fabio Biondi.
St. Petri kirke er Stavangers kulturkirke og godt tilrettelagt for større produksjoner. Her fra åpningskonserten med Stavanger Symfoniorkester og Fabio Biondi.
Nytorget Kirken ligger sentralt ved Nytorget, ett av Stavangers fineste sentrale byrom. Lengdesnitt St. Petri kirke ble tegnet av Conrad von der Lippe (1833-1891). Bygget sto ferdig i 1866. TAKSTOL Von der Lippe var utdannet i Hannover og et av hans store forbilder var Karl Friedrich Schinkel. PetriDSCN3631 Restaureringsrapport ble utarbeidet i 2003. PetriDSCN3629 Restaureringsprosjektet utviklet seg til flere delprosjekter som etterhvert også inne
Nytorget Kirken ligger sentralt ved Nytorget, ett av Stavangers fineste sentrale byrom. Lengdesnitt St. Petri kirke ble tegnet av Conrad von der Lippe (1833-1891). Bygget sto ferdig i 1866. TAKSTOL Von der Lippe var utdannet i Hannover og et av hans store forbilder var Karl Friedrich Schinkel. PetriDSCN3631 Restaureringsrapport ble utarbeidet i 2003. PetriDSCN3629 Restaureringsprosjektet utviklet seg til flere delprosjekter som etterhvert også inne
Den tette veggen mellom menighetssal og kirkerommet ble erstattet av en glassvegg for visuell åpenhet mellom Kirketorget og salen.
Den tette veggen mellom menighetssal og kirkerommet ble erstattet av en glassvegg for visuell åpenhet mellom Kirketorget og salen.
Glassveggen sett fra Kirketorget.
Glassveggen sett fra Kirketorget.
Petrikjelleren. Det ble gravet ut og etabelert et helt nytt forsamlingslokale for 150 mennesker. Fjellet stikker opp i gulvflaten.
Petrikjelleren. Det ble gravet ut og etabelert et helt nytt forsamlingslokale for 150 mennesker. Fjellet stikker opp i gulvflaten.
Petrikjelleren. Det ble gravet ut og etabelert et helt nytt forsamlingslokale for 150 mennesker. Fjellet stikker opp i gulvflaten.
Petrikjelleren. Det ble gravet ut og etabelert et helt nytt forsamlingslokale for 150 mennesker. Fjellet stikker opp i gulvflaten.
Rommet i tårnet s 2. etasje er omgjort til et lite kapell. "Altertavlen" i dette kapellet er utformet av Gunnar Torvund og ble gitt som åpningsgave fra involverte konslenter og uførende i Petri-prosjektet.
Rommet i tårnet s 2. etasje er omgjort til et lite kapell. "Altertavlen" i dette kapellet er utformet av Gunnar Torvund og ble gitt som åpningsgave fra involverte konslenter og uførende i Petri-prosjektet.
Uteområdet ble også oppgradert. Dette gjorde vi i tett og godt samarbeid med landskapsarkitekt Siggeir Torpe.
Uteområdet ble også oppgradert. Dette gjorde vi i tett og godt samarbeid med landskapsarkitekt Siggeir Torpe.
Uteområdet ble også oppgradert. Dette gjorde vi i tett og godt samarbeid med landskapsarkitekt Siggeir Torpe.
Uteområdet ble også oppgradert. Dette gjorde vi i tett og godt samarbeid med landskapsarkitekt Siggeir Torpe.
St. Petri kirke ble tegnet av Conrad von der Lippe (1833-1891). Bygget sto ferdig i 1866.
St. Petri kirke ble tegnet av Conrad von der Lippe (1833-1891). Bygget sto ferdig i 1866.
Von der Lippe var utdannet i Hannover og et av hans store forbilder var Karl Friedrich Schinkel.
Von der Lippe var utdannet i Hannover og et av hans store forbilder var Karl Friedrich Schinkel.