Kongsgata 48

Med rom for alle

Lokalene til Kirkens Bymisjon i Stavanger ønsket økt kapasitet gjennom en ombygging av loftet.

Bygningen ble oppført av Josephines Stiftelse som pikehjem i 1840, og har siden den tid vært i stiftelsens eie. Nå leies lokalene ut til Kirkens bymisjon. Taket skal legges om og loftet endres for å gjøre plass til kontorer for Gatemagasinet Asfalt.

Oppdragsgiver: Josephines Stiftelse

Brukere: Kirkens Byimsjon

Status 2020: Pågående 

 

Underveis mot et mer brukbart loft
Underveis mot et mer brukbart loft
Plantegning
Plantegning
Kongsgata 48 før fornying av tak
Kongsgata 48 før fornying av tak
Eksisterende takpanner demonteres og skal gjenbrukes. Entreprenør er Byggmester Slyk & Espevik
Eksisterende takpanner demonteres og skal gjenbrukes. Entreprenør er Byggmester Slyk & Espevik
Langsnitt
Langsnitt