Orre gamle kirke

Den lille kirken under den store himmelen

Orre gamle kirke ble oppført som en gårdskirke rundt 1280. Sannsynligvis sto sjøen høyere i middelalderen og båtene kunne legge til ikke langt fra kirken. Kirkebygget har en enkel bygningskropp og murt i gotisk murverk.

Vi var restaureringsarkitekter og prosjekteringsleder for en gjennomgripende restaurering av hele bygget. Arbeidet ble planlagt og gjennomført sammen med flinke rådgivere og dedikerte håndverkere.

Ansvarlige arkitekter: Helge Schjelderup og Live Gram

Prosjektet ble ferdigstilt i 2012

Våpenhus
Våpenhus
Interiør
Interiør
Tilbakeførte overflater
Tilbakeførte overflater
Skoleeksempel på gotisk murverk
Skoleeksempel på gotisk murverk
Underveis
Underveis
Foto: Svein Refvem     Øvrige foto: SGRAM
Foto: Svein Refvem Øvrige foto: SGRAM
Mot sør
Mot sør
Mot vest
Mot vest
Underveis
Underveis
Interiør
Interiør